عکس کیک خیس شکلاتی(ترکیه)
ل مثل لیلا
۲۲۲
۸۶۰

کیک خیس شکلاتی(ترکیه)

۲۵ آبان ۰۱
چه خوب است
عزيز دل كسي باشي؛
بي آن كه بخواهي و برايش تلاش كني...
من اين ساده ترين حالت خوشبختي را براي تو آرزو مي كنم
...
نظرات