عکس کیک کشمشی
محبوبه عباسی
۱.۱k
۵.۷k

کیک کشمشی

۲۷ آبان ۰۱
هر کسی در رابطه اش تا یکجایی پیش قدم میشود
تو حرف نمیزنی، او میزند
تو سراغی نمیگیری، او میگیرد
تو دلتنگش نمیشوی، او میشود
تو هدیه ای نمیخری، او میخرد
تو دوستت دارم نمیگویی، او میگوید

اما
یکجا با همیشه فرق میکند
تو نمیروی، او میرود
میدانی هر آدمی تا یکجایی در رابطه اش پا پیش میگذارد تا رابطه را حفظ کند
اما هر چیزی که یک طرفه باشد خسته کننده میشود و آن آدم جا میزند!
و از یکجایی به بعد میفهمد تلاش بیهوده است و رفتن بهترین راه...
آنجاست که دیگر تو میمانی و تو...


#محبوبه_عباسی
#کیک.کشمشی
#عصرپاییزی
...