عکس جوجه کباب
کبابی که الهام بپزه از این بهتر نمیشه 
???
♡elham♡
۴۹
۵۹۹

جوجه کباب کبابی که الهام بپزه از این بهتر نمیشه ???

۲۸ آبان ۰۱
(نامه ای به خودم)
تو قوی ترین آدمی هستی که من تو زندگیم دیدم.
با اینکه خیلی ضربه خوردی
با اینکه بارها دلت توسط دیگران شکست
با اینکه خیلی بهت نارو زدن
با اینکه خیلیا وسط راه ترکت کردن
با اینکه خیلیا ازت سواستفاده کردن
ولی تو همون ادم قبل موندی.
همون آدم خوبه.
هیچوقت عوض نشدی.
با اینکه میتونستی مثل همونایی که شکستنت پست باشی،تو خوب بودن انتخاب کردی.
همیشه همینقدر مهربون باش.
همیشه همینقدر خوب باش.
و همیشه یه لبخند زیبا روی لبات داشته باش.


❤🎈♥️
...