عکس ترشک

ترشک

۱۱ آذر ۰۱
سلام سلام🦋🦋🦋🦋🦋
ترشک اف پز☺️😬

من هر چی داشتم استفاده کردم شماهم میتونی باهرچی داری یا مورد پسندت ترشک درست کنی
ترشک ملس 🥳💥
پرک زردآلو ...آلوچه ....انار ....لواشک ....نبات.... رب انار.....و....
همه را توی قابلمه ریختم و آب ریختم روش و گذاشتم جوشید و جا افتاد همین
البته نبات وقتی آب جوش شد اضافه کردم
خیلی خیلی خوشمزه و بی دردسر ..من نمک و چاشنی دیگه اضافه نکردم فقط رب انار کافی بود

عکس آخر 😁بردم برای همسایه دیگه از گل ها متوجه میشید
...
نظرات