عکس آش رشته لرستان
آشپزخونه نگار
۱۳۵
۳.۳k

آش رشته لرستان

۱۲ آذر ۰۱
با دستورپخت خودم اینم لینکش
https://sarashpazpapion.com/recipe/f1e0bba4bd6f006cb508c83d35551978

وارد پیجم شو و دستورپختا و ویدئوهای خودم ساز رو ببین

https://sarashpazpapion.com/user/5d9307810be031.56453888

#آش_رشته#آش_رشته_لرستان #آش #لرستان #خرم_آباد#غذای_سنتی ##غذای_سالم #آشپزخونه_نگار #نگار۶٩
...