عکس نان سیر امریکایی

نان سیر امریکایی

۲۶ آذر ۰۱
نان سیر و گشنیز
نگم از عطر و طعمش که بی نظیر بود
با دستور پروین عسگری عزیز
...
نظرات