عکس محلبی دورنگ پرتقالی
Attee
۰
۱۲۷

محلبی دورنگ پرتقالی

۳ دی ۰۱
ترکیب جالبی بود و بافت لطیفی داشت .من حتما این رو با میوه های دیگه هم امتحان می کنم
...