عکس جوجه کباب
الیناز
۰
۴۴۷

جوجه کباب

۳ دی ۰۱
جوجه کباب خونه پدری ،یه چیز دیگست😋
#جوجه_کباب
#ناهار_جمعه
...