عکس لوبیا پلو
delsa
۴۲
۸۰۹

لوبیا پلو

۱۳ دی ۰۱
"گذشت زمان بر آنها که منتظر می‌مانند بسیار کند، بر آنها که می‌هراسند بسیار تند، بر آنها که زانوی غم در بغل می‌گیرند بسیار طولانی، و بر آنها که به سرخوشی می‌گذرانند بسیار کوتاه است.
اما بر آنها که عشق می‌وزند، زمان را آغاز و پایانی نیست."

👤 ویلیام شکسپیر
...
نظرات