عکس شکلات با تم کریسمس
Maman Amir
۱.۴k
۱.۴k

شکلات با تم کریسمس

۱۵ دی ۰۱
بروید لای زندگی

غلت بزنید خوشی را

ببوسید همان را که باید

بیرون خبری نیست.. .

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄
#چالش_تم_کریسمس
ورق بزنین دومین عکس فقط بزکوهی که داره علف میخوره 😂تا عکسارو بگیرم و ویرایش کنم ۵ شش ساعت زمان برد 🥲
#شکلات#درخت_کاج#درخت_کریسمس#تم_کریسمس#Maman_Amir
...