عکس نان کدو حلوایی
یاسمین
۵۳
۱k

نان کدو حلوایی

۲۴ دی ۰۱
الهی
چشماتون جز زیبایی روزگار چیز
دیگه اي نبینـد الهی زندگیتون مثل
عسل شیـرین کلامتون پر از مهـر
و حستون پر از عشق باشه
...
نظرات