عکس لبو یا چغندر پخته
مژگان ♡food♡
۷۴
۲.۸k

لبو یا چغندر پخته

۷ بهمن ۰۱
#لبو_داغ#لبو_خوشرنگ
#چالش_عنصر_پتو
#چالش_عنصر_مجسمه

خوب است آدمی جوری زندگی کند که آمدنش چیزی به این دنیا اضافه کند
و رفتنش چیزی از آن کم…
حضور آدمی باید وزنی در این دنیا داشته باشد
باید که جای پایش در این دنیا بماند.
آدم خوب است که آدم بماند و آدم‌تر از دنیا برود …
نیامده‌ایم تا جمع کنیم
آمده‌ایم تا عشق را
ایمان را
دوستی را
با دیگران قسمت کنیم و غنی برویم …
آمده‌ایم تا جای خالی‌ای را پر کنیم
که فقط و فقط با وجود ما پر می‌شود و بس!
آمده‌ایم تا بازیگر خوب صحنه زندگی خود باشیم …
پس بهترین بازی خود را به نمایش بگذاریم
تقدیم نگاه قشنگتون ❤️❤️❤️
...
نظرات