عکس نان بربری فانتزی

نان بربری فانتزی

۹ بهمن ۰۱
💟وقتی کره را اضافه کردید ، خمیر را کاملا ورز دهید

💌خمیر کمی چسبناک هست که فقط در حدِ آردی کردنِ
دستتون می تونید آرد بهش اضافه کنید و وَرز دهید

💟لطفا آرد بیشتری نزنید چون خمیر لطافتشو از دست میده
...