عکس کدو حلوایی کاراملی

کدو حلوایی کاراملی

۲۴ بهمن ۰۱
من کدو خالی ندوس😕 با کیک دوست میداشت😍😋
همیشه برای فلینگ کیکام از کدو کراملی استفاده میکنم مخصوصا برای کیکای کم شیرین و کیکای عصرانه عالی میشه شمام برای کیکاتون امتحان کنید
کیکای قبلم با کدو کاراملی یا عسلی👇🏻👇🏻https://sarashpazpapion.com/picture/a0fd45f989fed6261303634e108295ac

https://sarashpazpapion.com/picture/bfd2c40c95bf67bff71a6b87bd2b0b99

https://sarashpazpapion.com/picture/1d48d4b56021a121c22b836221b793ca

https://sarashpazpapion.com/picture/2d2af2046ee678ea494d8fe2f4c40b18

https://sarashpazpapion.com/picture/5927e1062bc54cc6ad87252175d513e4
...
نظرات