عکس بستنی شیری

بستنی شیری

۲۷ بهمن ۰۱
#انرژی_مثبت

از غصه‌ها دست بکش
کمی لبخند به لب‌هایت بزن
پاهـایت را بـردار و راه بیفت!
زندگی پر از زیبایی‌های بی‌انتهاست ؛
لذت ببر ...
این لحظه‌ها حق توست
تو را که برای گریستن نیافریده‌اند !

نگران آدم‌هایی هم نباش که مدام شاخ و برگت را می‌ریزند.
آنها غافل هستند که تو ریشه داری و در بدترین شرایط هم جوانه میزنی!

پاهایت را بردار و به کفش‌هایت ایمان داشته باش؛
آنها تو را از پیچ و خم‌ها عبور می‌دهند!
...
نظرات