عکس شیرینی دانمارکی
یاسمین
۳۰
۹۸۷

شیرینی دانمارکی

۱ ماه پیش
از بعثت او جهان جوان شد
گیتى چو بهشت جاودان شد
این عید به اهل دین مبارک
بر جمله مسلمین مبارک💐💐💐💐💐💐💐
...
نظرات