عکس آش رشته
فهیمه.ش
۱۸۳
۷۰۳

آش رشته

۶ اسفند ۰۱
تقدیم ب پدر آسمانیم 😔
«ای كاش آنان كه چشم مايل به ديدن آنهاست
به پلكها و مردمک چشم نزديكتر بودند💔
...
نظرات