عکس آش رشته
Mɾ. Aʅι 1360
۳k
۹۸۱

آش رشته

۱۲ مهر ۰۲
#آش
#نذری
#آش رشته
خجسته میلاد با سعادت ختمی مرتبت حضرت محمد(ص) و میلاد با سعادت سلاله آل احمد امام جعفر صادق (ع) رو بهتون تبریک میگم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
⁦❤️⁩💛⁦❤️⁩💛⁦❤️⁩💛⁦❤️⁩💛⁦❤️⁩💛⁦❤️⁩💛⁦❤️⁩💛⁦❤️⁩💛⁦❤️⁩💛⁦❤️⁩
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روزی سلطانی به وزیر خود گفت از تو سه سوال میپرسم اگر تا فردا جواب آنها را دادی هستی و گرنه عزل میشوی

سوال اول: خدا چه میخورد
سوال دوم: خدا چه میپوشد
سوال سوم: خدا چه کار میکند

وزیر خود جواب سوالها را نمیدانست ولی غلامی فهمیده و زیرک داشت ، غلام را احضار و به او گفت:
سلطان سه سوال کرده اگر جواب ندهم برکنار میشوم

اینکه :
خدا چه میخورد ، چه میپوشد و چه کار میکند

غلام پاسخ داد جواب هرسه را میدانم دو جواب را الان میگویم و سومی را فردا

اینکه خدا چه میخورد
خدا غم بنده هایش را میخورد

اما خدا چه میپوشد
خدا عیبهای بنده های خود را میپوشاند
پاسخ سوم را هم اجازه دهید فردا میگویم

فردا وزیر و غلام نزد سلطان رفتند
وزیر دو سوال اول را جواب داد ، سلطان گفت درست است ولی بگو جوابها را خودت گفتی یا از کسی پرسیدی ، وزیرگفت این غلام من انسان فهمیده ایست جوابها را او میدانست

سپس سلطان گفت پس لباس وزارت را دربیاور
و به این غلام بده ، غلام هم لباس نوکری را درآورده و به وزیر دهد
وزیر به غلام گفت جواب سوال سوم چه بود

غلام گفت: آیا هنوز نفهمیدی خدا چکار میکند ، خدا در یک لحظه غلام را وزیر میکند و وزیر را غلام میکند

بار خدایا توئی که فرمانفرمائی،هرآنکس را که خواهی فرمانروائی بخشی و از هر که خواهی فرمانروائی را بازستانی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🧡🍃🧡🍃🧡🍃🧡🍃🧡🍃🧡🍃
...
نظرات