عکس شیرینی مربایی
saba.sh
۱۰
۲۶۶

شیرینی مربایی

۹ اسفند ۰۱
اینم از شیرینی مربایی های عزیزم با دستور خمیر شیرینی عید کارگاه عسلک که خیلی عالی شده بودن
خیلی سعی کردم همه چیز سفید باشه 😂

#چالش_تک_رنگ
#چالش_تکرنگ
#شیرینی
#عید
#مربا
#عصرانه
#شکلات
#خمیر
#سفید
...
نظرات