عکس شیرینی مشهدی
yalda
۷۳
۸۷۳

شیرینی مشهدی

۲۴ اسفند ۰۱
اسفند رو به پایانه...

کاش ارمغان روزهای گذشته

آرامشے باشد از جنس خدا

عید واقعی از آن کسیست

که پایان سالش را جشن بگیرد

نه آغاز سالی که از آن بےخبر است...

آخر سالتون قشنگ

شیرینی مشهدی با دستور خوب خانم سراجی عزیز
تجربه خوبی بود با اینکه دمای فرم ۱۵۰بود شیرینی ها زیادی برشته شد ولی با تزیین و مارمالاد خیلی خوشمزه شد
به امید تجربه های جدیدتر
https://sarashpazpapion.com/recipe/bd47fb825d7b16f6f9cae61850030443
...
نظرات