عکس هفت سین ۱۴۰۲
marzi
۱.۲k
۲.۲k

هفت سین ۱۴۰۲

۲۹ اسفند ۰۱
برایت سال خوبی رو آرزومندم
برایت یک بغل آرامش ،امنیت🌷🌷
برایت عشق،ثروت،دلخوشی،لبخند،آزادی 🌿
برایت سرزمینی غرق آبادی 🍃
برایت حال خوبی آرزو دارم 😍
برایت آشنایی های تازه ،حرف های ناب💗
برایت سینه ای بی تاب♥️
ومیخواهم که امسالت،پراز سیر و سفر باشد ✨✨
خوشی هایت بماند،غصه هایت درگذر باشد ✨🍃
ولبخندت ،ز هر سالی،عمیقا بیشتر باشد 🤩
برایت لذت آغوش می خواهم💗
و شور مبتلا بودن 🤩❣️
وشوقی بی هوا از اینکه تنها نیستی دراین دیار بی سرانجامی
دوری از شکست ورنج و ناکامی 🤍🤍
برایت جسم سالم ،حال خوش ،ذهنی آکنده از ایده 🌼💮🦋
برایت نور عشقی،برشب تاریک ،تابیده 🦋🌈
برایت سال خوبی آرزو دارم 🌿🌸🌸🌸🌸✨🌈
بهار پیشکش دلهای بهاریتان ❣️🌸🌸🌸
نوروز پیروز 🌿🌿
...