عکس تاپر خرگوش فوندانتی

تاپر خرگوش فوندانتی

۲ فروردین ۰۲
سه روز قبل سال تحویل یه تاپر خرگوش (عکس دوم) برای مامانم درست کردم و تو اینستا استوریش کردم و همون لحظه کلی ازش سفارش گرفتم و وسط تمیزی و کارای دقیقه نودی سال درست کردن این تاپر هام به کارام اضافه شد 😅😅
البته کلی هم رد کردم و قبول نکردم درست کنم 🙈😅

وقت هم نکردم ازشون عکس بگیرم و فقط از همین چند تا عکس دارم عکس اولی برای خودمون هست عکس دوم برای مامانم عکس سوم برای خانمی که ایشون هم قناد هستن و به ایشون یه کیک عجله ای روز آخر سال سفارش داده بودن و فقط وقت درست کردن کیک و داشتن درست کردن کل دکور کیک رو به من سپردن که شامل اون تاپر موش و کلی توپ شکلاتی 😅😅😅و چند تا تاپر حروف و عدد بود
عکس آخر هم تاپری که سفارش یکی از دوستام بود کنار سفره هفت سینش برام عکسش و فرستاده بود گفتم اینجا بزارم یادگاری بمونه 😍😍
...