عکس شیرینی نارگیلی بدون داغ زدن
shad_cake1400
۲۱
۳۸۱

شیرینی نارگیلی بدون داغ زدن

۷ فروردین ۰۲
برای اولین بار این شیرینی رو درست کردم با دستور خانم اقامحمدم(استاد سراجی)
این لینکشه
https://sarashpazpapion.com/recipe/71e1d4b0612262e1902c5cd6e15be65b
برای #مسابقه_شیرینی_نوروزی گل نرگسیها
من با نصف مواد درست کردم و دقیقا طبق مراحل گفته شده پیش رفتم.پودر نارگیلم خشک بود،اول یه دونه گذاشتم داخل فر، و حرارت از بالا رو نزدم رنگش سفید موند اما بقیه رو اخرای پخت حرارت از بالا رو زدم و بنظرم خوش رنگتر و خوشمزه تر شدن.
ترک های روش دلو میبره😍🤩
ورق بزنید لطفا
اولین عکس، نارگیلی های خوشگلم
دومین عکس، نارگیلی حرارت از بالا
سومین عکس، بدون حرارت از بالا
چهارمین عکس،بافت داخلش
پنجمین عکس، پشت شیرینیه، اون دایره زرد، نقش خطاییه که کشیدم برای پایب کردن، چسبیدن به شیرینی ها🥴🤭😂
ششمین عکس. نیمرخ خانواده هشت نفریشونه😊😉

#مسابقه_شیرینی_نوروزی
#گل_نرگسیها
#شیرینی_نارگیلی
#شیرینی
#جانفدا
#1402
پاپیون این بار سومه میفرستم. چه اشکالی داره که قبول نمیکنی😕نکنه فکر میکنی کار خودم نیست🥺این دلبرها رو انقدر خوشگل درست کردم، عطر و طعمو لطافتش صدبرابر بیرونیا بود..
...
نظرات