مواد لازم

شیرینی نارگیلی

۳۰
مواد اصلی
پودر نارگیل پر چرب و تازه
۱۲۵ گرم
شکر
۲۵۰ گرم
روغن مایع
۷۵ گرم
سفیده تخم مرغ
۳ عدد
وانیل
۱/۸ قاشق چای خوری
آبلیمو
۱/۲ قاشق چای خوری
طرز تهیه

شیرینی نارگیلی

درجه سختی
زمان تهیه ۳۰
دقیقه
زمان پخت ۱۵
دقیقه
۱
ابتداشکر،پودرنارگیل(از پودر نارگیل خشک یا کهنه استفاده نکنید) و۲عددازسفیده ها (من وزن کردم تا دقیق برداشته باشم. سه عدد معادل ۱۲۵ گرم)و۲/۳ازروغن مایع و وانیل رادرظرفی خوب باهم مخلوط کنید،
۲
سپس مخلوط رایا دوبارازچرخ گوشت ردکنیدویامثل من داخل یک دوسه یاغذاساز ریخته وخوب له کنید،درحدی که مخلوط کاملانرم و لطیف وله شودکافیست ،بیش ازاندازه نیزهم نزنیدکه مایه به روغن افتد.
۳
یامی توان پودرنارگیل راقبل ازمخلوط کردن بابقیه موادخوب آسیاب کردتاکاملاله شوددراین صورت احتیاجی به چرخ گوشت نیست،
۴
سپس موادراداخل ظرف نچسبی بریزید،یک ظرف کوچکترازظرف موادبرداشته ،داخل آن تانیمه آب کنیدوبرروی حرارت بگذاریدتابه جوش آیدظرف حاوی موادرابرروی آن قراردهید_روش بنماری کردن_مدام هم بزنیدتاموادگرم شود
۵
همین که انگشت زدین ودیدین که مواد کمی گرمه ازروی بخارآب بردارید آبلیمووبقیه روغن مایع وسفیده رابه آن اضافه کنیدوخیلی سریع خوب هم بزنیدتاموادکاملاباهم مخلوط شوند،
۶
دوباره روی بخارآب قراردهیدومرحله داغ زدن راشروع کنید،داغ زدن یعنی اینکه وقتی موادراروی بخاراب باحرارت ملایم گذاشتین بایدمدام موادراهم بزنید تاموادبه مرحله داغ شدن برسد
۷
یعنی اینکه ازموادبخاربلندمیشه ولی به هیچ عنوان موادنبایدقل بزندوزمانی که انگشت داخل موادمی زنیدانگشت احساس داغی زیادی می کندوقتی انگشت زدید ودیدید انگشتتون احساس داغی زیادی داشت موادراازروی حرارت بردارید،من زمان گرفتم تقریبا پنج دقیقه شدفقط یادتون نره که مرتب بایدهم بزنین.
۸
پس ازاین زمان موادرادرمحیط اشپزخانه قراردهیدتاکاملا سردشوند چندساعتی طول می کشدولی برای سردشدن به هیچ عنوان داخل یخچال نگذارید.
۹
سینی فرراکاغذروغنی بیندازیدوکمی روی کاغذرانیزچرب کنید.موادراپس ازسردشدن کامل درون قیف باماسوره ساده ریخته ویابه کمک دست وبافاصله داخل سینی می زنیم.
۱۰
من بادست راحت تربودم کمی باروغن دستم راچرب کردم وازمواد گلوله های کوچکی برداشتم وکاملا پهن کردم وداخل سینی چیدم غلظت مواددرچه حدی بود؟
۱۱
غلظت مواددراین دستوروپس ازسردشدن کامل، برای من به شکل یک خمیرنرم ولطیف وچسبنده بودبه طوری که وقتی می خواستم بادست ازخمیربردارم بدستم می چسبیدولی باکمی چرب کردن دست باروغن مایع دردست گردمیشد.
۱۲
دمای فر:درابتدا فر رابرروی حرارت ۲۲۰درجه سانتی گراد به مدت ۱۵دقیقه خوب گرم کنیدسپس بعدازقراردادن شیرینی درفردمارابرروی ۱۷۵ درجه کاهش دهید،
۱۳
اگراحتمال میدین زیرشیرینی بسوزه،زیرقالب شیرینی سینی فربگذارین یا شیرینی را یک طبقه بالاترقراردهید.زمان تقریبا پانزده دقیقه ولی بازم بسته به حرارت فرها متفاوته.
تصاویر مراحل تهیه

شیرینی نارگیلی

بیشتر
سایر نکات

شیرینی نارگیلی

نکته مهم:برای اینکه مطمئن شویدغلظت مناسبی ازموادبدست اورده ایدابتدایک یادوعددازشیرینی ها رابزنیدودرداخل فربگذاریداگرشیرینی پس ازپخت ترک دار شدوبه نظرتون خوبه،بقیه موادرانیزبه همین صورت بزنید،ولی اگرنه _به دلیل متفاوت بودن جنس پودرنارگیل ها_نصف دیگری ازسفیده تخم مرغ به موادبیفزاییدوخوب هم بزنیدتا غلظت مایه مناسب گردد.اگردیدین که شیرینی بعدازپخت خیلی پف کردواندازه مناسبی نداشت ،سری بعداندازه شیرینی راکوچکترو خیلی نازکترکنید.من ازمایه شیرینی گلوله های کوچکی برداشتم وچون خمیرچسبنده بودوموقع پهن کردن یا فرم دادن به کف دستم می چسبیداول گلوله هاراداخل سینی می چیدم وبعدباانگشت چرب شده کامل پهن کردم به قطریک تا دومیلی چون بعدازپخت نیز پف خواهندکرد.میتونین مایه راداخل قیف بریزین وبه اندازه ازگردوکوچک بزنین وسپس بادست شیرینی رافرم بدین یعنی کمی پهن کنین .پس دونکته:روغن زیادبه خوردشیرینی ندهیدوشیرینی راخیلی بزرگ وکلفت نزنید،حتماهم اول یکی دوتاامتحان کنید..نشانه های پختن شیرینی، زیرشیرینی کاملا طلایی می شود،رویه آن کمی طلایی وترک دارخواهدشدوشیرینی نرمه،پس ازسردشدن رویه آن کمی تردولی درونش نرم خواهدماند وبراحتی ازکاغذجداخواهدشد،چون شیرینی درمجاورت هواخشک خواهدشدپس ازسردشدن درظرف دربسته بچینید.*اگراحتمالامایه شیرینی شل شدکه فکرنکنم بشه یک ق غ آردبرنج بزنین،اگرروی شیرینی پودرپسته ریختین حتمابادست کمی فشاردهیدتاپس ازپخت ازروی شیرینی نریزند.*اگردیدین شیرینی های امتحانی ازلحاظ ظاهری حالتی خشک وسفت دارن وپهن نمیشن نصف سفیده تخم مرغ رااضافه کنین.از این مواد ۳۰عدد به اندازه عکس ارسالی بدست میاد.
نظرات دستور پخت

شیرینی نارگیلی