عکس فرنی
سوگل وسارگل
۵۵
۸۹۵

فرنی

۲۸ فروردین ۰۲
#فرنی.آرد.برنج.افطاری.رمضان.۱۴۰۲
#طاعات.عبادات.تون.قبول.درگاه.حق 🙏🏻💚

اون دونه های سیاه تو فرنی هام هل آسیاب شده اس
ک‌ چون مزه هل داخل فرنی دوست دارم زیاد میریزم👌🏻😋
عکس آخر همین برای افطار دخترم که برای اولین بار
روزه کامل گرفت فرنی دو رنگ زعفرونی و خرما و چایی
آماده کردم 😍💚

#با.دستور.پاپیون
https://sarashpazpapion.com/recipe/vbqe7lautq1017uv3ulp530lpt27su1l
...
نظرات