عکس خورشت قیمه

خورشت قیمه

۳ اردیبهشت ۰۲
#خورشت #قیمه
برای خوش طعم شدن از لیموعمانی داخل خورشت استفاده میکنیم.
...
نظرات