عکس پیتزا
↯مریمے↯
۸۶
۱.۴k

پیتزا

۲۰ خرداد ۰۲
پیتزا قلبی😍❤️
باخمیر پیتزا ساده (موادرودوبرابرکردم3تاپیتزامتوسط شد)
لینک دستورخمیر👇
https://sarashpazpapion.com/recipe/6aee32a48b25825cfcbd3fc9a469308b
تشڪرفراوان ازلایڪ های ارزشمندتون🙏🙏🙏
💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐
...
نظرات