عکس شیرینی کنجدی و مغربی
محبوبه رجبی
۸۷
۲.۳k

شیرینی کنجدی و مغربی

۲۸ خرداد ۰۲
فاطمه جان زحمت کشید چند بار منو به چالشش دعوت کرد اما موقعیتش برام جور نبود شرکت کنم تا اینکه چند روز گالریمو داشتم خالی میکردم چندتا عکس دیدم گفتم بذارم برای چالش فاطمه جان.خیلی دو دل بودم بذارم یا نه اخه خیلی جالب نبودن، دیگه گفتم چون چندتا باهم هست میذارم . اگه شما هم دوست نداشتید لایک نکنید .در پناه حق تعالی
#چالش_فاطمه_زمانی #چالش_عکس_آرشیو
https://eitaa.com/jgddjiohzejlbc
...
نظرات