عکس شنیسل مرغ متفاوت
مطهره
۱۳
۵۲۳

شنیسل مرغ متفاوت

۱۰ مرداد ۰۲
اگر تمام عمر؛
جوراب ابریشمی بپوشم
فکر نکنم اثر جای زخمی
که روی قلبم است محو شود…

#جین‌وبستر
📽 بابا لنگ دراز
...
نظرات