عکس دسر عربی

دسر عربی

۱۸ مرداد ۰۲
مهم ترین که یاد گرفتم اینه که :
هرکسی ممکنه قلب داشته باشه
ولی وجدان نصیب هر کسی نمیشه!!
...
نظرات