عکس کیک شکری

کیک شکری

۲۶ مرداد ۰۲
#_دختر شیرازی
چالش لی لی جان عزیزم ک لطف کرد و زمان داد تا بتونم تو چالش شرکت کنم😘🙏
این کیک تقدیم نگاه و دل لی لی جان میکنم 😍
چون دستور پخت خودش هس😋😍
امیدوارم باب دل و نگاهت باشه🙏😘
پیشنهاد میکنم شماهم دستبکارشین و این خوشمزه جان رو بسازین و😋😋
چون کیک خیلی خوشمزه ای هس😋😋
اینم لینگ دستور👇
https://sarashpazpapion.com/recipe/31e61e213b6ec096259e7dc18c044710
...
نظرات