عکس لواشک شش میوه
vida.k
۵۶۲
۳k

لواشک شش میوه

۷ شهریور ۰۲
شاگردی از معلّم پرسید: « چرا اشخاص نفهم را به گاو تشبیه میکنند؟»
معلّم پاسخ داد : « روزی یک نفر به باغ وحش رفت و دید همه ی حیوانات میخندند غیر از گاو . روز دیگر ، باز به آنجا رفت و مشاهده نمود که گاو می‌خندد و سایر حیوانات ، ساکت هستند . وقتی از مسئول باغ وحش جریان را پرسید ، او گفت :دیروز ، میمون لطیفه ای برای حیوانات تعریف کرده بود که همه ی حیوانات خندیدند ، اما این گاو تازه امروز فهمیده و دارد می‌خندد!»


سلام دوستهای گلم. 🙋🏻‍♀️
لطیفه اش جالب بود ولی فقط یه سوال! گاو توی باغ وحش چکار میکرد؟ 🤭

عکسم آرشیوی هست وگرنه الان فصل گل قلمفور نیست😉 از بی عکسی گالری رو زیر و رو کردم🤭

اینها رو پارسال درست کرده بودم. امسال تنبل شدم . فقط یکبار لواشک درست کردم و یک سینی برگه زردآلو.

#لواشک #برگه #زردآلو #آلبالوخشک #آلو #آلوچه #ترش
...
نظرات