عکس شفته اراکی
A & S
۷۷
۷۱۴

شفته اراکی

۳۰ مهر ۹۴
مردي در حالي که به قصرها و خانه هاي زيبا مينگريست به دوستش گفت: وقتي اين همه اموال رو تقسيم ميکردن ما کجا بوديم؟
دوست او دستش را گرفت و به بيمارستان برد و گفت.: وقتي اين بيماريها رو تقسيم ميکردن ما کجا بوديم!؟!!!؟
خدايا واسه داده ها و نداده هات و گرفته هات شکر؛که داده ات نعمت،نداده ات حکمت و گرفته ات امتحان است.
اگه ازین متن خوشتون اومد بر جمال حضرت محمد و آل محمد (ص)يه صلوات بلند بفرستید.
التماس دعا.
...
نظرات