عکس لیمو خشک ورقه ای
SevdaHatami
۳۹
۷۱۸

لیمو خشک ورقه ای

۲ مهر ۰۲
سلام بر پاییز قشنگ من
به گاهِ دلِ من
هنوز یک نفس مانده از شهریور،
تا گامهای رفتنش را بردارد...
هنوز یک نفس باقیست
تا پاییز با کوله باری از مهر
از راه برسد،
مانده تا به ترکی وا شود،
دل گرفته ی انار ها...
مانده تا نفسِ خزان
دل آسمان را بلرزاند
و بباراند دلتنگیِ ابرها را...
مانده تا بیقراریِ برگها،
برای پای بوسیِ عاشقانِ رهگذر...
هنوز مانده تا خاطراتِ گسِ خرمالوها
شیرین شود در دهان باغچه ...
هنوز چند قدم مانده
تا سر به هوایی های دل...
پاییز...
فصل من...
گامهایت را قدری تندتر بردار،
مگر تازه شود نفس های من
به سمت رسیدنت ...
...
نظرات