عکس آش رشته
hasti
۵۶
۵۲۵

آش رشته

۲۱ آبان ۰۲
از حرمت تا حرمش راهی زیباست
از حرمش تا حرمت نوری پیداست
آنجاست بین الحرمین بهشت آنجاست
سفر به شهر عشق زیباترین ریاست
خداوندا مسافر کربلا دارم مراقبشان باش

۲۱آبان۱۴۰۲
...
نظرات