عکس کوکی تیرامیسو

کوکی تیرامیسو

۱۰ آذر ۰۲
‏هر چه کوشیدم در این سرزمین،
دو صندلی بگذارم تا (زن) و (آزادی)
کنار یکدیگر بنشینند نشد؛
همیشه مردی آمد
و جای زن نشست…
...
نظرات