عکس سیرابی
اشرف
۶۲۲
۱.۶k

سیرابی

۱۹ آذر ۰۲
❣"خوشبخت ترین"
مخلوق خواهی بود
اگر روزت را آنچنان زندگی کنی،
که گویی نه فردایی وجود دارد
برای دلهره
و نه گذشته ای برای حسرت...!!
...
نظرات