عکس حلوا
مامان خونه
۳۸
۸۵۷

حلوا

۱۰ دی ۰۲
سال ها از غروب ناباورانه عزیزمان گذشت،
دست تقدیر او را از باغ زندگی جدا کرد
و جز مشتی خاک بر ما باقی نگذاشت.
سال‌ها از پرواز معصومانه اش گذشت، و با یاد و بی حضورش ، چه تلخ و مبهوت به پایان بردیم
و در فراقش چه خونها که از دل چکید🖤
و چه اشکها که بر رخ دوید،
هنوز به یادش اشک می ریزیم
تا شاید آرام گیریم
و با حضور یاران رفتنش را باور کنیم😔
ششمین سالگرد آسمانی شدن خواهرشوهر عزیزم که فقط ۳۲سال داشت🖤😔 شادی روح همه رفتگان فاتحه‌ای هدیه کنید🖤
#حلوا
#حلوای_زعفرانی
...
نظرات