عکس #امگشت پلو#ته چین ماهی
شیرین بانو
۱۵
۲۹۶

#امگشت پلو#ته چین ماهی

۱۰ بهمن ۰۲
خوشبختی و آرامش همین کنار هم بودن هاست!
همین دوست داشتن هاست
خوشبختی و آرامش همین لحظه های ماست!
همین ثانیه هاییست که در شتاب زندگی گمشان کرده ایم!
#دستپخت مادرانه،عاشقانه
#امگشت
#مطبخ#ته انداز #ماهی
...
نظرات