عکس قهوه دالگونا
maman Soroosh
۲۵
۳۲۱

قهوه دالگونا

۱۲ بهمن ۰۲
آنقدر سرگرم دوست داشتن
و مهربانی باش❤
که هیچ فرصتی برای
حسرت، نفرت یا ترس نباشد..
...
نظرات