عکس زیتون پرورده (محلی گیلان)
محبوبه عباسی
۲۶۴
۳.۴k

زیتون پرورده (محلی گیلان)

۱۷ بهمن ۰۲
#احمق.شناسی

👈کسی که دربارۀ پول و دستمزدش زیاد اصرار نمی کند و خیال می کند دیگران انصافدارند
احمق نیست، مناعت طبع دارد.

👈کسی که به موقع می آید و برای با کلاس بودن، عده ای را منتظر نمی گذارد
احمق نیست، منظم و محترم است.

👈کسی که به دیگران اعتماد می کند و آنها را به خانه اش راه می دهد و صمیمانه و دوستانه رفتار می کند
احمق نیست، متواضع و مهربان است.

👈کسی که برای حل مشکلات دیگران به آنها پول قرض می دهد یا ضامن وام آنها می شود و به دروغ نمی گوید که ندارم و گرفتارم
احمق نیست، کریم و جوانمرد است.

👈کسی که از معایب و کاستی های دیگران، درمی گذرد و بدی ها را نادیده می گیرد
احمق نیست، شریف است.

👈كسي كه در مقابل بي ادبي و بي شخصيتي ديگران با تواضع و محترمانه صحبت مي كند و مانند آنها توهين و بددهني نمي كند،
احمق نيست ،مودب و باشخصيت است...


انسان بودن هزينه سنگيني دارد...

#انسان.باشیم..

#محبوبه_عباسی
#زیتون.پرورده
#گیلان
...
نظرات