عکس جارکیک
hadis-soltani
۵۱
۳.۵k

جارکیک

۲ ماه پیش
هر نتی که از عشق بگوید
زیباست...
حالا
سمفونی پنجم بتهوون باشد
یا زنگ تلفنی که
در انتظار صدای توست...!

گروس_عبدالملکیان
...
نظرات