عکس کروسان رول فوری
♡Farzandokht♡
۳۳۴
۱.۸k

کروسان رول فوری

۲ ماه پیش
#چالش_عکس_اپن

“Sometimes the bad things that happen in our lives put us directly on the path to the best things that will ever happen to us.”
– Nicole Reed

"گاهی چیزهای بدی که در زندگی‌مان رخ می‌دهند مستقیما ما را در مسیر بهترین چیزهایی قرار مید‌هند که بزودی اتفاق خواهند افتاد".
نیکول رید
...
نظرات