عکس کوکو سیب زمینی خام و سبزی
محبوبه عباسی
۳۸۴
۳.۹k

کوکو سیب زمینی خام و سبزی

۱۸ اسفند ۰۲
اینو روزی صد بار با خودت تکرار کن که ؛
به آدما فرصت نده که با اعصابت بازی کنن!
عزیز ترین فرد زندگیت هم اگه رو اعصابت بود سکوت کن و ازش فاصله بگیر!
خانواده؛
عشق؛
دوست؛
هرکسی که روزاتو منفی کرد با یه خداحافظی خوشحالش کن!
دورتو پُر کن از آدمایی که؛
روحیتو بهتر میکنن؛
حالتو خوب تر میکنن؛
باعث میشن که آدم بهتری باشی؛
آدم خوشحال تری و آدم موفق تری....


#محبوبه_عباسی
#کوکوسیب.زمینی
...