عکس کتلت گوشت
شیما
۷
۱۴۹

کتلت گوشت

۲۰ آبان ۹۴
کتلت باکنجد به دستور پخت یکی از دوستان پاپیونی با نون کنجدی عالی شد
...
نظرات