عکس آش شلغم
کدبانو
۴
۲۴۷

آش شلغم

۲۶ آبان ۹۴
اولین بار بود که درست کردم ,خوشمزه بود فقط یکم تو دستورش دست بردم
به جای برنج جو پرک ریختم و هویجم اضافه کردم.
...
نظرات