عکس کوکو اسفناج پنیری
faeze
۱۹۸
۲k

کوکو اسفناج پنیری

۷ آذر ۹۴

اینم کوکو اسفناج پنیری شام امشب ما.الکی مثلا آدمک درس کردم روش .چیکارکنم خب امکانات کم بود مجبور شدم از ترشی امسال و مخلفات توش واس تزیین استفاده کنم موهاش گل کلم ،چشم هاش کرفس و گوش هاشم خیاره ودماغش هم که هویج.ببخشید اگه سادس
...
نظرات