عکس چلو سادهٔ آبکشی
parva22
۷۴
۸۳۱

چلو سادهٔ آبکشی

۲۱ آذر ۹۴
برنج ،ساده از رنگ خوراکی استفاده کردم ،دوچین سبزیجات
...
نظرات