عکس خورش انار دانه مسما
مامان مهدیار
۳۴
۵۷۷

خورش انار دانه مسما

۲۵ آذر ۹۴
من رب انار بهش میزنم و رب گوجه رو خیلی کم عالی میشه طعمش
تقریبا شبیه فسنجون
...
نظرات