عکس آش عدس و بلغور سنندج
فرزان
۱۶
۲۷۸

آش عدس و بلغور سنندج

۲۸ آذر ۹۴
با آب مرغ پختم.با ماست و نارنج سرو کردم. برای موارد لزوم غذای مقوی هست.
...
نظرات